27 lipca 2017 podpisano umowę na wykonanie zadania  pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk część 2 „ Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Studzianki, Siennica, Jaskółowo, Żabiczyn, Nuna, Krzyczki Żabiczki” wykonawcą prac jest firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. – Kan. , Energetycznych, Handlu i Usług M.M Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie. Prace potrwają do 31 października 2017r. Wartość zadania to  818 045,80 zł.  Do przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  418 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. Zostanie wykonana sieć wodociągowa  o łącznej długości 5,8 km.

13 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców” w Krzyczkach Pieniążkach. Dofinansowanie do powyższego zadania wyniesie 141 192,00zł. Realizacja zadania nastąpi w bieżącym roku

Rozpoczęły się prace związane z budową ulic Waryńskiego i Dąbrowskiego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka.

Dofinansowanie PROW

     30 maja 2017 zastała podpisana umowa między Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk.” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

12 maja 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania pn: ” Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich„. Wykonawcą zadania jest firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Całkowity koszt prac budowlanych wynosi 2 275 500,00 zł. Gmina Nasielsk złożyła wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki, spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% tj. około 1 13750,00 zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2017r. Powstanie sala gimnastyczna z dachem dwu spadowym o wymiarach zewnętrznych 14 m x 40 m i powierzchni użytkowej 687 m2 w tym 317 m2 zajmuje powierzchnia sali gimnastycznej. Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne nad którym znajduje się widownia. Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na wysokości I piętra. """""""""

Dnia 5 grudnia 2016 odebrano zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240301W relacji Pianowo – Kędzierzawice”. Wykonawcą prac jest firma TOWEMO Sp. z  o. o. z siedzibą w Otwocku 05-400 przy ulicy Marszałkowskiej 4 będący liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi „PHU” TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 73K, 05-400 Otwock.  Wartość zadania to  1 421 518,93 zł.