14 marca 2018 r. nastąpiło  przekazanie terenu budowy na wykonanie  zadania pn: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym„.  Wykonawcą zadania jest firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Całkowity koszt  prac budowlanych  wynosi  1968 000,00 zł. Gmina Nasielsk jest w trakcie przygotowania wniosku na dofinansowanie w/w inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki, spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych tj. około 1 000 000,00 zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2018r.

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYCZKACH OTWARTA!

11 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Krzyczkach. Wyremontowany budynek będzie służył , jako  miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców.

Zakończono pracę i odebrano zadanie pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieksyn”

 

20 grudnia, zakończono i odebrano zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Zakończono i odebrano  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa”

Trwają prace przy zadaniu pn.: „ Przebudowa i adaptacja  istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach”