W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska – Panem Rafałem Adamskim podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem na budowę drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku.

Podpisanie umowyW piątek 30 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul.
Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku” oraz przekazanie terenu wykonawcy.

Modernizacja dróg gminnychW środę 14 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadań pt. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” oraz przekazanie terenu wykonawcy. Zakres prac obejmie przebudowę, remont i modernizację dróg w następujących miejscowościach:
– Studzianki – 258 m;
– Słustowo – 1060m;
– Mogowo, ul. Długa, ul. Łączna – 1315 m;
– Krzyczki Żabiczki – 700 m;
– Zaborze – 500 m;
– Nasielsk, ul. Krótka – 93 m;
– Nasielsk, ul. Cicha – 105 m;
– Cieksyn, ul. Leśna – 1000 m;
– Stare Pieścirogi, ul. Poziomkowa – 225 m.

Łączny koszt zadania – 1 431 895,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia robót – 1.09.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Odbiór ulicy LeśnejDziś, 22 czerwca, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”.

W ramach prac obejmie wykonano m.in.:
▶️ roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej),
▶️ podbudowę drogi i zjazdów,
▶️ nawierzchnię drogi i zjazdów,
▶️ wprowadzenie stałej organizacji ruchu (na przebudowanym odcinku została wyznaczona strefa zamieszkania, ograniczająca prędkość do 20km/h i przyznająca pieszym pierwszeństwo na całej szerokości jezdni),
▶️ uporządkowanie przyległego terenu.

Koszt inwestycji – 932 077,56 zł.

Za wykonanie prac odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Marek Bazylewski.

IMG 1131

8 czerwca br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach od ul. Złotej do ul. Kolejowej, o długości 199 m. 

IMG 7057

W dniu 18 grudnia 2020 roku komisja odbiorowa, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Dyrektor Biblioteki, Inspektor Nadzoru oraz pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali odbioru prac w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku”.