Świetlice

Świetlice wiejskie są niezwykle ważnym elementem społeczności lokalnej, ze względu na to, iż pełnią funkcje centrów kultury, organizują czas wolny oraz integrują społeczność. Właśnie dlatego staramy się inwestować w te podmioty.

swietlica krzyczki

 

W ubiegłym roku udało nam się pozyskać dofinansowanie na projekt pt. „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach Pieniążkach”. W ramach inwestycji wykonaliśmy modernizację świetlicy oraz wybudowaliśmy zaplecze socjalno-szatniowe i garaż dla OSP. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał terenu z dużą starannością zaplanowaliśmy także zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy. Dzięki temu powstał plac zabaw z licznymi atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców wioski. Koszt prac to 423 426,11 zł z czego 103 277,00 zł to dotacja w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

konary 1

 

 

Od 2014 r. prężnie działa także świetlica wiejska w Konarach. Obiekt udało się zmodernizować dzięki determinacji mieszkańców oraz współpracy z gminą. Obecnie jest to miejsce spotkań, nauki i odpoczynku. Jest to możliwe ze względu na dobre rozplanowanie obiektu oraz dość dużą powierzchnię. Organizowane są tu spotkania fitness, zebrania sołeckie oraz wspólna nauka dzieci. Atutem świetlicy jest to, że wybudowano wiatę z grillem, mini plac zabaw oraz wyposażono w piec garncarski i stół do bilarda. Dzięki temu jest ona także atrakcją dla przedszkoli oraz szkół, które chętnie organizują wycieczki do Konar i na terenie świetlicy bawią się i odpoczywają. Zadanie było możliwe do wykonania dzięki realizacji projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk”. Koszt wykonania prac to 474 805,84 zł brutto z czego 288 339,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.