Inwestycje oświatowe

Inwestowanie jest jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój gminy. Niestety samorządy lokalne mają określone możliwości rozwoju wynikające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Jest to niezaprzeczalny fakt mający wpływ na ilość i wielkość prowadzonych przedsięwzięć. Tak samo jest i w przypadku naszej gminy. Zasoby, którymi dysponujemy są ograniczone, dlatego też każda inwestycja poprzedzona jest skrupulatną analizą oraz poszukiwaniem możliwości wykorzystania różnorodnego dofinansowania. W samych latach 2014-2018 na terenie gminy udało się zrealizować wiele inwestycji – zarówno tych małych, prawie niezauważalnych, o których często zapominamy oraz tych dużych ułatwiających funkcjonowanie całemu społeczeństwu. Przypomnijmy sobie jak na przestrzeni tych lat zmieniała się nasza mała ojczyzna.

przedszkole1

Jedną z największych bolączek naszej gminy był brak nowoczesnego przedszkola i żłobka. Marzenie o dobrze wyposażonym, a przede wszystkim bezpiecznym obiekcie ziściło się w 2016 r. Wówczas to udało się zrealizować projekt pt. „Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola samorządowego oraz budowa przedszkola miejskiego ze żłobkiem w Nasielsku”. Wartość inwestycji to prawie 12 mln zł, z czego ok. 4 mln zł odzyskaliśmy (z programu „Maluch”, OZE i VAT). Dzięki inwestycji powstał dwukondygnacyjny, nowoczesny  budynek, w którym wszystkie pomieszczenia przeznaczone na realizację zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zabawę oraz odpoczynek dzieci są przestronne i pełne światła dziennego. Jasna kolorystyka oraz dostosowane do najmłodszych użytkowników wyposażenie sal bez wątpienia sprzyjają zabawie. Oprócz tego w budynku znajduje się zespół pomieszczeń administracyjno-socjalnych, w pełni funkcjonalna kuchnia oraz szatnia dla dzieci. Z kolei, na zewnątrz powstał nowoczesny plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i drabinkami do wspinaczki. Nad bezpieczeństwem i rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogów i specjalistów. Budynek przystosowany jest do 250 przedszkolaków i 70 dzieci do lat 3. Na chwilę obecną brak jest wolnych miejsc.

W maju 2017 r. udało się rozpocząć prace związane z budową sali gimnastycznej przy szkole im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich. Na jej budowę młodzież, nauczyciele  oraz okoliczni mieszkańcy czekali ponad 10 lat. Obiekt o powierzchni użytkowej 687 m2 wyposażony jest w zaplecze szatniowo-sanitarne, nad którym znajduje się widownia. Realizacja tego przedsięwzięcia ma bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów. Niestety do tej pory, z braku odpowiedniego pomieszczenia, zajęcia wychowania fizycznego odbywały się przede wszystkim na korytarzu szkoły, a w ciepłe dni na zewnątrz. Obecnie młodzież i mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą w pełni wykorzystać swój potencjał sportowy bez względu na pogodę. Atutem budynku jest jego bezpośrednie połączenie ze szkołą łącznikiem, który znajduje się na wysokości I piętra. Obiekt, który kosztował 2275500 zł, został oddany do użytku 11 kwietnia 2018 r.

sala budy

Obecnie jesteśmy na etapie realizacji kolejnego projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym”, którego koszt wynosi 1960000 zł. Będzie to parterowy budynek wyposażony w nowoczesną salę gimnastyczną, sale lekcyjne, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz łącznik ze szkołą. Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowana wysokość dotacji wynosi 50% wartości zadania. Budowa ma zostać zakończona 31.10.2018r.budowa popowo