19 Września zakończono zadanie pod nazwą „ Modernizacja ulic gminnych w miejscowości Stare Pieścirogi gm. Nasielsk ” dot. ulic Storczykowej i Różanej. Wykonawcą prac była firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk. Wartość zadania to 244 276,29 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.