8 listopada odebrano zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk część 2 „ Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Studzianki, Siennica, Jaskółowo, Żabiczyn, Nuna, Krzyczki Żabiczki” wykonawcą prac była firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. – Kan. , Energetycznych, Handlu i Usług M.M Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie.

 Wartość zadania to  770 945,53  zł.  Do przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  300 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. Została wykonana sieć wodociągowa  o łącznej długości 5,8 km.

 WODOCIĄGI