Dnia 5 grudnia 2016 odebrano zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240301W relacji Pianowo – Kędzierzawice”. Wykonawcą prac jest firma TOWEMO Sp. z  o. o. z siedzibą w Otwocku 05-400 przy ulicy Marszałkowskiej 4 będący liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi „PHU” TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 73K, 05-400 Otwock.  Wartość zadania to  1 421 518,93 zł.

 

Na przedmiotowe zadanie otrzymamy dofinansowanie w wysokości  925937,00  zł. z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach działania „ Budowa lub Modernizacja dróg lokalnych”  z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. W ramach przedmiotowego zadania została wykonana podbudowa,  nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami  o łącznej długości 2,270 km. Operacja ma na celu poprawę jakości życia uczestników ruchu drogowego poprzez stworzenie dostępu do przystanku autobusowego, zlokalizowanego w miejscowości Kędzierzawice gmina Nasielsk.

europejski fundusz rolny2017

IMG_1362.JPG IMG_1364.JPG IMG_1365.JPG

IMG_1366.JPG IMG_1369.JPG