wybrane odcinki drógWe wtorek, 5 października br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”.

W ramach prac wykonano m.in.:
▶️ roboty przygotowawcze,
▶️ roboty ziemne,
▶️ krawężniki i obrzeża,
▶️ podbudowy,
▶️ nawierzchnie jezdni i zjazdów,
▶️ oznakowanie,
▶️ roboty wykończeniowe,
w lokalizacjach:
➡ ul. Krótka, Nasielsk (93 m);
➡ ul. Cicha, Nasielsk (105 m);
➡ ul. Poziomkowa, Stare Pieścirogi (225 m);
➡ ul. Leśna, Cieksyn (1000 m).

Koszt inwestycji: 756 191,40 zł brutto.

Za wykonanie prac odpowiadała firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z Warszawy.