Umowy na termomodernizację podpisaneW piątek, 08.07.2022 r., zawarta została umowa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

W zakres prac wynikających z ww. umowy wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej Cieksyn i Ochotniczej Straży Pożarnej Nasielsk wraz z wykonaniem zamierzonych robót.

Wykonawca: konsorcjum w składzie COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – lider konsorcjum z siedzibą w Naruszewie, COMFORT-THERM Sp. z o. o. – partner konsorcjum  z siedzibą w Płońsku, EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner konsorcjum z siedzibą w Chajętach.

Koszt zadania: 951 549, 02 zł

Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

W środę, 13.07.2022 r., w ramach tego samego zadania zawarta została również umowa, w której zakres prac wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3-go Maja w Nasielsku, Hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie i Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pieścirogach wraz z wykonaniem zamierzonych robót.

Wykonawca: NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Koszt zadania: 2 372 978,24 zł

Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.