Termomodernizacja budynków w Gminie Nasielsk 2023Gmina Nasielsk zakończyła inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”.  Celem było podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nasielsk poprzez m. in. modernizację ścian, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu grzewczego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja była realizowana przez następujących wykonawców:

  1. NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim – termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3-go Maja w Nasielsku, Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie i Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pieścirogach,
  2. konsorcjum w składzie COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk – lider konsorcjum z siedzibą w Naruszewie, COMFORT-THERM Sp. z o. o. – partner konsorcjum z siedzibą w Płońsku, EM-BUD COMPLEX Emilia Ziółkowska – partner konsorcjum z siedzibą w Chajętach – termomodernizacja obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej Cieksyn i Ochotniczej Straży Pożarnej Nasielsk.

Wartość inwestycji wyniosła 3 410 323,59 zł, w tym Gmina Nasielsk pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 683 427,40 zł.

sfinansowano termodenizacja