123456Trwają  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac jest  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.

Wartość zadania to 352 525,26 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Termin zakończenia prac to 30.11.2017r.