ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYCZKACH OTWARTA!

11 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Krzyczkach. Wyremontowany budynek będzie służył , jako  miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców.

Koszt  prac to 423 426,11 zł z czego 103 277,00 zł to dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wykonawcą prac była firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117.