Trwają prace przy zadaniu pn.: „ Przebudowa i adaptacja  istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach”

Koszt  prac to 423 426,11 zł z czego 103 277,00 zł to dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Termin zakończenia prac 30.11.2017r. Wykonawcą prac jest DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117,  00-514 Warszawa.

 

Krzyczki