12 maja 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania pn: ” Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich„. Wykonawcą zadania jest firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Całkowity koszt prac budowlanych wynosi 2 275 500,00 zł. Gmina Nasielsk złożyła wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki, spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% tj. około 1 13750,00 zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2017r. Powstanie sala gimnastyczna z dachem dwu spadowym o wymiarach zewnętrznych 14 m x 40 m i powierzchni użytkowej 687 m2 w tym 317 m2 zajmuje powierzchnia sali gimnastycznej. Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne nad którym znajduje się widownia. Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na wysokości I piętra. """""""""