log

podpisanie umowy na przebudowę skweruW środę 17 sierpnia 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną”.

Zakres prac obejmie m.in. rewitalizację skweru Jana Pawła II wraz z nasadzeniami roślin i wydzieleniem tematycznych stref wraz z placem zabaw, częścią historyczną, miejscem na uroczystości i strefą wypoczynkową, a także przebudowę zatoczki autobusowej wraz z postawieniem nowych wiat przystankowych i kiosku. Ponadto wokół skweru mają zostać wybudowane chodniki i nawierzchnie asfaltowe wraz z nową organizacją ruchu i miejscami parkingowymi, a wokół skweru i na przyległych ulicach linia energetyczna ma ulec przebudowie z napowietrznej na podziemną.

Koszt inwestycji – 11 876 049,48 zł brutto, z czego 3 600 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma „SORTED” Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodniej 27B w Piasecznie.

Planowany termin zakończenia robót – 18.05.2023 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.