podpisanie umowy a remont szkoły w dębinkachWe wtorek 28 lutego 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk – Część 2: Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębinkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby stworzenia dwóch sal do zajęć indywidualnych”.

Zakres prac obejmie m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, oczyszczenie dachu wraz z położeniem dwukrotnym papy termozgrzewalnej i naprawą obróbek blacharskich, adaptację pomieszczeń strychu na sale lekcyjne poprzez: docieplenie więźby dachowej wełną, wykonanie podwójnego stelażu na krokwiach z montażem płyt gipsowych, wykonanie docieplenia stropu styropianem z wylewką betonową, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie ścian działowych zewnętrznych na konstrukcji lekkiej z wełną oraz o płytowaniem płytami gipsowymi, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie podłóg winylowych.

Koszt inwestycji – 684 936,94 zł brutto.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Dach Expert Ewa Ładosz z siedzibą we Wrotnowie.

Planowany termin wykonania robót – 6 miesięcy.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.