IMG 7057

W dniu 18 grudnia 2020 roku komisja odbiorowa, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Dyrektor Biblioteki, Inspektor Nadzoru oraz pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali odbioru prac w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku”.

 

W ramach prac wykonano m.in.: nową drewnianą stolarkę okienną, renowację elewacji i ścian budynku, naprawę obróbek blacharskich oraz remont pomieszczeń wewnętrznych wraz z instalacjami.

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Wykonawcą prac była firma OK-BUD Piotr Morawski z Nasielska a łączna wartość robót wyniosła: 761 924,72 zł, w tym kwota dofinansowania: 260 000 zł.