podpisanie umowyW czwartek 13 października 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”.

Zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 560 m.

Koszt inwestycji – 451 299,30 zł brutto.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.

Planowany termin zakończenia robót – 03.11.2022 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak oraz Radny Miejski – Janusz Gers.