20 grudnia, zakończono i odebrano zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Część 2 w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk”. Wykonawcą prac była firma NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40 – 742 Katowice. W ramach przedmiotowego zadania wykonano  57 przydomowych oczyszczali ścieków za łączną kwotę  932 005,40 zł. Do  zadania otrzymaliśmy dofinansowanie wynoszące blisko 500 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. Niestety, w związku z wysokim poziomem wód gruntowych jak i obfitymi opadami deszczu, nie udało się zrealizować całości zakładanych prac. Do wykonania pozostało 8 przydomowych oczyszczali. Mamy nadzieje, że będzie możliwość dokończenia prac w przyszłym roku.