IMG 6946

9 grudnia br. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na realizację drugiej części zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku’’ (wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej).

 

W ramach zamówienia Wykonawca – firma Baz-Bruk Marek Bazylewski - będzie zobowiązany do następujących robót budowlanych:
a)  roboty przygotowawcze:
-    rozbiórka istniejącej nawierzchni,
-    regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej,
-    roboty ziemne,
-    wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej;
b)  wykonanie podbudowy drogi i zjazdów,
c)  wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów,
d)  wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
e)  uporządkowanie przyległego terenu.


Wartość zadania: 863 925, 56 zł brutto.
Termin realizacji 15.04.2021 r.