IMG 1131

8 czerwca br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach od ul. Złotej do ul. Kolejowej, o długości 199 m. 


Zakres zadania obejmuje następujące roboty:
a)    roboty przygotowawcze,
b)    roboty ziemne,
c)    krawężniki i obrzeża,
d)    podbudowy,
e)    nawierzchnie chodników i zjazdów,
f)    nawierzchnia jezdni,
g)    oznakowanie,
h)    roboty wykończeniowe.

Koszt inwestycji 200 261,56 zł brutto.

Za wykonanie pac odpowiada Tombud Firma Handlowo Usługowo Tomasz Anuszkiewicz z Wieliszewa.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.