mazowsze dla sportu

IMG 7488 1 kopiaW czwartek, 15 września br., podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu”.Planowana inwestycja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie działki użytkowanej przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym jako prowizoryczne boisko dla uczniów szkoły. Nowa infrastruktura sportowa zapewni uczniom szerokie możliwości w zakresie aktywności fizycznej podczas zajęć wychowania fizycznego, a także ze względu na ogólnodostępny charakter obiektu przyczyni się do propagowania sportu wśród wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk.

Wykonawca: Krzysztof Perkowski GARDEN-SPORT SERVICE z siedzibą w Legionowie
Termin realizacji: do 15.11.2022 r.

Koszt zadania: 1 034 614,76 zł brutto

Przypomnijmy, że Gmina Nasielsk na realizację ww. prac otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla Sportu” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł.