Przekazanie terenu w CzajkachWe wtorek, 28 września 2021 r., nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach” oraz przekazanie terenu wykonawcy.

Zakres zadania obejmuje następujące roboty:
1) roboty przygotowawcze,
2) podbudowa i nawierzchnia,
3) pobocza,
4) oznakowanie.

Łączny koszt zadania – 386 127,75 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk.