14 marca 2018 r. nastąpiło  przekazanie terenu budowy na wykonanie  zadania pn: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym„.  Wykonawcą zadania jest firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Całkowity koszt  prac budowlanych  wynosi  1968 000,00 zł. Gmina Nasielsk jest w trakcie przygotowania wniosku na dofinansowanie w/w inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki, spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych tj. około 1 000 000,00 zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2018r.

Powstanie sala gimnastyczna  o wymiarach zewnętrznych 14,30 m x 24,80 m i powierzchni użytkowej   327 m2 . Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne . Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na parterze. Dodatkowo powstaną dwie sale lekcyjne. Łączna powierzchnia  zabudowy wyniesie 647m2.