podpisanie umowy i przekazanie terenu boiska w pieścirogachW poniedziałek 6 marca 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starych Pieścirogach” oraz przekazanie terenu pod tę inwestycję.

Zakres prac obejmie m.in. budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z sztucznej trawy oraz wyposażeniem, budowę kręgu do pchnięcia kulą, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budowę systemu drenarskiego pod boiskami, budowę bieżni do skoku w dal, budowę ciągów komunikacyjnych i montaż urządzeń małej architektury.

Koszt inwestycji – 1 435 140,73 zł brutto.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Krzysztof Perkowski GARDEN-SPORT SERVICE z siedzibą w Legionowie.

Planowany termin wykonania robót – 6 miesięcy.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak. Przekazanie terenu odbyło się w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach – Cezarego Wiśniewskiego.