W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska – Panem Rafałem Adamskim podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem na budowę drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku.

Jest to droga wjazdowa do jednego z najstarszych osiedli w mieście i niebawem będzie nią można dojechać bezpośrednio do drogi wojewódzkiej. Wartość wsparcia to 900 tys. zł.

krupka_1.jpg krupka_2.jpg krupka_3.jpg