nuna

Wczoraj, 9 grudnia br. nastąpił odbiór zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nuna”, które zostało zrealizowane w ramach podpisanej umowy miedzy Zakład Studni Głębinowych z siedzibą ul. Weteranów 3, 21-100 Lubartów a Gminą Nasielsk.

 

W ramach umowy wykonawca wykonał wiercenia metodą udarową do głębokości 58,5 m ppt.,w średnicach 508 mm do gł. 32,0 m i średnicy 457 mm do głębokości końcowej lub metodą obrotową (wariant alternatywny).


Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 113 160,00 złotych brutto.