odbiorW piątek 28 sierpnia 2020 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak – dokonał odbioru ulicy Wiejskiej. W ramach inwestycji na odcinku 620 m:
➡️ wykonano roboty przygotowawcze:
• usunięcie drzew kolidujących z projektowanymi elementami,


• rozbiórki istniejących nawierzchni,
• regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej,
• roboty ziemne,
➡️ wykonano podbudowę drogi i zjazdów,
➡️ wykonano nawierzchnię drogi i zjazdów,
➡️ oczyszczono istniejący przepust,
➡️ wprowadzono stałą organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
➡️ uporządkowano przyległy teren.
Dzięki tej inwestycji stworzono możliwość alternatywnego dojazdu z Nasielska do dworca PKP.
Całość inwestycji wyniosła 394 729,94 zł.