Odbiór ulicy LeśnejDziś, 22 czerwca, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”.

W ramach prac obejmie wykonano m.in.:
▶️ roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej),
▶️ podbudowę drogi i zjazdów,
▶️ nawierzchnię drogi i zjazdów,
▶️ wprowadzenie stałej organizacji ruchu (na przebudowanym odcinku została wyznaczona strefa zamieszkania, ograniczająca prędkość do 20km/h i przyznająca pieszym pierwszeństwo na całej szerokości jezdni),
▶️ uporządkowanie przyległego terenu.

Koszt inwestycji – 932 077,56 zł.

Za wykonanie prac odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Marek Bazylewski.