Ul. KrupkiW poniedziałek, 20 grudnia br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. "Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku".

W ramach prac wykonano m.in.:
➡roboty przygotowawcze,
➡wykonanie podbudowy drogi, chodnika i zjazdów,
➡wykonanie nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów,
➡remont i budowę rowów odwadniających,
➡budowę przepustu pod zjazdami,
➡wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
➡uporządkowanie przyległego terenu.

Koszt inwestycji: 1 950 000,00 zł.

Za wykonanie prac odpowiadała firma „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski.