Boisko sportowe w Popowie Borowym10 listopada 2022 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak odebrał boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Tydzień później odbyła się wizytacja Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, któremu Pani Dyrektor Jadwiga Szymańska przedstawiła problemu infrastruktury placówki.

Zadanie pn.: ,, Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu’’ wykonała firma GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski z siedzibą  ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo.

Wartość inwestycji wyniosła 1 034 614,76 zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu "Mazowsze dla Sportu" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 000,00 zł.

Zakres prac obejmował: budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej (4600 cm x 2980 cm) wraz z mała infrastrukturą i utwardzeniem terenu przy szkole.

 

logotyp wersja polska format jpg

maz dla sportu pelnokolorowa