18 lipca 2018 r. zakończono realizację zadania pn." Modernizacja drogi gminnej w Krzyczkach Żabiczkach" Wykonawcą robót była firma INFRASTRUKTURA BUD - 59 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 43 lok.K, 02-572 Warszawa. Wykonano 650 m drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Wartść robót wyniosła  258 545,21 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł.

IMG_7354.JPGIMG_7753.JPG