IMG 785521 maja 2019 r. zakończono modernizację drogi w Dobrej Woli. Wykonawcą robót była firma INFRASTRUKTURA BUD - 59 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 43 lok.K, 02-572 Warszawa. Wykonano 1300 m drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami.

Wartość robót wyniosła 506 029,77 zł.