46485394 955249001341994 703342371219177472 o14 listopada odebrano zadanie pod nazwą „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w Cieksynie i Nasielsku”. Wykonawcą prac byłą firma KABA Leszek Kaczyński. Są to obiekty ogólnodostępne, na terenie których zostały zamontowane wielofunkcyjne urządzenia do ćwiczeń, dostosowane do każdego wieku i możliwości mieszkańców. Zapraszamy do korzystania i życzymy miłych wrażeń. Koszt 2 obiektów wyniósł 140000 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49 900 zł.