Zakończono pracę i odebrano zadanie pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieksyn”

Część 1 w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk”. Wykonawcą prac była firma:  ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA I INWESTYCJI Sekulski Janusz, 09-200 Sierpc, ul. Sucharskiego 8/45. W ramach przedmiotowego zadania wykonano  rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie polegającej na wykonaniu zbiornika retencyjnego o pojemności 144 m3, agregatu prądowego dla zapewnienia ciągłości dostawy jak i modernizację wyposażenia technologicznego SUW. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia wydajności i polepszenia jakości wody. Koszt inwestycji wniósł 1 292 568,29  zł. Do  zadania otrzymaliśmy dofinansowanie wynoszące blisko  660 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020.