Modernizacja dróg gminnychW środę 14 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadań pt. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” oraz przekazanie terenu wykonawcy. Zakres prac obejmie przebudowę, remont i modernizację dróg w następujących miejscowościach:
– Studzianki – 258 m;
– Słustowo – 1060m;
– Mogowo, ul. Długa, ul. Łączna – 1315 m;
– Krzyczki Żabiczki – 700 m;
– Zaborze – 500 m;
– Nasielsk, ul. Krótka – 93 m;
– Nasielsk, ul. Cicha – 105 m;
– Cieksyn, ul. Leśna – 1000 m;
– Stare Pieścirogi, ul. Poziomkowa – 225 m.

Łączny koszt zadania – 1 431 895,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia robót – 1.09.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.