Podpisanie umowy na modernizację budynku świetlicy wiejskiejW czwartek, 31 marca br., podpisano umowę na modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim.

Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji poprzez przebudowę istniejącego budynku w Jackowie Dworskim oraz zagospodarowanie terenu wokół ww. budynku z budową placu zabaw. Inwestycja obejmuje wykonanie prac ziemnych, rozbiórkowych i ogólnobudowlanych, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej, wentylacyjnej i sanitarnej.

Wykonawca: DLC Łukasz Ciesielski w siedzibą w Warszawie.

Koszt inwestycji: 408 138,30 zł brutto.

Termin realizacji: do 31 lipca 2022 r.