logo

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Nasielsk poprzez modernizację istniejącego budynku świetlicy w Jackowie Dworskim i budowę placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji został przebudowany budynek świetlicy wiejskiej oraz wybudowany plac zabaw, co przyczyniło się do utworzenia nowego miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 169 096,00 zł.

Operacja zrealizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.