02Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak 6 i 27 marca 2023 r. dokonał odbioru dwóch zadań pn. „Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo – Chrcynno” oraz „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska oraz Siennica – Paulinowo”, składających się na tzw. "małą obwodnicę", czyli dwa odcinki drogowe mające odciążyć ruch samochodowy w centrum Nasielska.


Wykonaniem prac zajmowała się wyłoniona w przetargu firma „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski z siedzibą ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 15.763.787,74 zł brutto, z czego 6.500.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z programu „Polski Ład”, 2.546.891,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 2.039.024,82 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
W ramach inwestycji wykonano m.in. budowę nawierzchni asfaltowych na drodze relacji Siennica—Paulinowo i Paulinowo—Chrcynno oraz na ulicach Łączna i Podmiejska. Ponadto przy ulicach na terenie miasta wybudowano chodniki, kanalizację deszczową z siecią wodociągową i oświetlenie uliczne wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.