podpisanie umowyW poniedziałek 25 lipca 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk” w skład którego wchodzą dwie części: „Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo – Chrcynno” oraz „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska oraz Siennica – Paulinowo”.

Zakres prac obejmie m.in. budowę nawierzchni asfaltowych na drodze relacji Siennica—Paulinowo i Paulinowo—Chrcynno oraz na ulicach Łączna i Podmiejska. Ponadto przy ulicach na terenie miasta mają zostać wybudowane chodniki, kanalizacja deszczowa z siecią wodociągową i oświetlenie uliczne wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.

Koszt inwestycji – 15 129 000,00 zł brutto, z czego 6 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z programu „Polski Ład”.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski z siedzibą ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk.

Planowany termin zakończenia robót – 27.01.2023 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.