Mazowsze dotacje 07 2022podpisanie umówW czwartek, 21 lipca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w imieniu Gminy Nasielsk Sekretarz Nasielska Pan Marek Maluchnik oraz Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Nasielsku Pani Barbara Olbryś w towarzystwie członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbiety Lanc, podpisali umowy o udzielenie dotacji na:

- modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaskółowo w zakresie bramy garażowej, instalacji elektrycznej w garażu oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sztabowym strażnicy (kwota dotacji: 30 000,00 zł),
- dofinansowanie zakupu nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nasielsk (kwota dotacji: 80 000,00 zł),
- realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”, polegającego na wykonaniu inwestycji drogowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (kwota dotacji: 100 000,00 zł).

W spotkaniu udział wzięli także radni województwa mazowieckiego.

Zawarto również umowę o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, zgodnie z którą dofinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu” (pomoc finansowa w wysokości: 300 000,00 zł). W ramach przedmiotowego zadania przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne.