podpisanie umowy na kanalizacjęW piątek 30 września 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”.

Zakres prac obejmie wykonanie ok. 3000 m kanalizacji sanitarnej na ulicach: Ogrodowa, Miodowa, Wielokwiatowa, Chmielna, Owocowa i Piłsudskiego.

Koszt inwestycji – 3 439 823,62 zł zł brutto.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie.

Planowany termin zakończenia robót – 30.12.2022 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.