Mam przyjemność poinformować Państwa, iż wydaliśmy folder pn. „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich w Gminie Nasielsk”.

Publikacja ma charakter informacyjno-promocyjny i nie wyczerpuje wszystkich podejmowanych przez nas działań, jednak prezentuje główne kierunki nasielskiego samorządu na przestrzeni lat w pozyskiwaniu środków. W folderze znajdziecie Państwo informacje, z jakich funduszy zewnętrznych korzystała Nasza Gmina, ile udało pozyskać się środków i z jakiego źródła. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej przez tut. Gminę z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Umowa realizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2016 rok” w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Folder dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Nasielskim Ośrodku Kultury. Ponadto foldery będą dystrybuowane podczas zebrań wiejskich.

Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

- pobierz folder -