logotypy LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”
mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Nasielsk poprzez modernizację istniejącego budynku świetlicy w Jackowie Dworskim i budowę placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie przebudowany budynek świetlicy wiejskiej oraz wybudowany plac zabaw, co przyczyni się do utworzenia nowego miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji. Wartość uzyskanego dofinansowania: 169 096,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.