Grafika dotycząca inwestycji

W kwietniu nastąpił oficjalny odbiór dwóch inwestycji:

- Modernizacji Stadionu Miejskiego w Nasielsku

Obiekt zyskał nowe boisko z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, trybunę dla 321 osób, kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, bramki, wiaty dla zawodników oraz inne projektowane artykuły i sprzęty sportowe.  W ramach modernizacji powstała również siłownia zewnętrzna i plac zabaw o powierzchni ok. 200 m2. Ponadto nasadzone zostały drzewa i trawy ozdobne oraz powstało nowe oświetlenie boiska.

Koszt inwestycji to ok. 4 mln zł, z czego 2,3 mln zł zostało pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Budowy drogi gminnej ul. Przechodniej w Nasielsku

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 549,08 m w ulicy Przechodniej oraz na długości 61,15 m w ulicy Łącznej wraz z podbudową, zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł, z czego ok. 2 mln zł pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

IMG_1051.jpg IMG_1079.jpg IMG_1106.jpg

IMG_1114.jpg IMG_1868.jpg IMG_1871.jpg

IMG_1872.jpg IMG_1878.jpg IMG_1882.jpg

IMG_1888.jpg IMG_1890.jpg IMG_1891.jpg

IMG_1892.jpg IMG_1893.jpg IMG_1894.jpg

IMG_1895.jpg IMG_1896.jpg IMG_1897.jpg

IMG_1898.jpg IMG_1899.jpg IMG_1913.jpg

IMG_1915.jpg IMG_1917.jpg IMG_1923.jpg

IMG_1930.jpg IMG_1938.jpg IMG_1948.jpg