Dofinansowanie PROW

     30 maja 2017 zastała podpisana umowa między Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk.” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wartość kosztorysowa prac wynosi 3 040 721,18 zł. Na to przdsięwzięcie Gmina Nasielsk otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 573 017 zł. W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące prace:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie

- budowa brakujących linii wodociągowych o łącznej dł. 5 861 km

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 65 szt.

Prace rozpoczną się w II połowie bieżącego roku.