13 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców” w Krzyczkach Pieniążkach. Dofinansowanie do powyższego zadania wyniesie 141 192,00zł. Realizacja zadania nastąpi w bieżącym roku