logo oze

 

Gmina Nasielsk w ramach projektu "OZE na obszarze Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica" pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 064 154,79 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na budowę odnawialnych źródeł energii . Gmina Nasielsk jest liderem wiodącym projekt OZE w trzech gminach, w ramach którego w dniu 04.06.2018 r. został wyłoniony wykonawca pomp ciepła w zakresie części trzeciej zamówienia publicznego Ekologika Sp. z o. o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca. Wartość zadania budowy pomp ciepła wynosi 189 561,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). Dofinansowanie na budowę pomp ciepła jest przyznane dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski w 2016 r.