Podpisanie umowyW piątek 30 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul.
Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku” oraz przekazanie terenu wykonawcy.

Zakres zadania obejmuje następujące roboty:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) krawężniki, oporniki i obrzeża,
5) konstrukcja jezdni,
6) konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i chodników,
7) elementy odwodnienia,
8 ) pobocze,
9) roboty wykończeniowe,
10) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, stała organizacja ruchu,
11) kanalizacja deszczowa,
12) oświetlenie uliczne

Zakres inwestycji drogowej:
– ul. Łączna: 61,15 m;
– ul. Przechodnia: 549,08 m;
– ul. Podmiejska: 131,88 m.
Łączna długość: 742,11 m

Łączny koszt zadania – 3 100 000,00 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma P.H.U. OK-BUD Piotr Morawski.

Planowany termin zakończenia robót – 27.11.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

przekazanie terenu